Kanslist


Beskrivning

Vi rekryterar!
Kanslist till kommunens infopunkt, heltid
Kanslist inom utbildning och välfärd, deltid

Ansökan skickas till

Ansökningar och mera information: www.kuntarekry.fi
Arbetsnyckel: 249485 och 249528.

Adress

Larsmo
http://www.larsmo.fi/