Socialarbetare


Beskrivning

Socialarbetaren har hand om asylsökandes ärenden såsom försörjningsmöjligheter, placering i kom-
munerna och annat samarbete med myndigheterna

 

Kvalifikationer

Kompetenskrav: Socialarbetarbehörighet enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015. Socialarbetarstuderande som har godkänt utförda ämnesstudier i socialarbete samt utförd praktik kan även beakttas.

Språkkunskapskrav för tjänsten är god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska. Meriterande är kunskaper i engelska och tidigare erfarenhet av arbete bland invandrare.

Ansökan skickas till

Ansökningar riktas till FRK Österbottens svenska distrikt, Nedre torget 1A, 65 100 Vasa.

Kontaktinformation

På förfrågningar svarar Mottagningscentralens chef Annica Janfelt, annica.janfelt@vokki.fi eller 040-195 3602.

Adress

Röda Korset
https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/osterbottens-svenska-distrikt