Direktör


Beskrivning

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordens institut i Grönland (Nuuk)

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt bevilningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har 4 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor i, framförallt Norden. För tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning/examen
Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
Erfarenhet av att arbeta inom kulturområdet
Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.

Vidare ska du ha förmåga att:
Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt med hög integritet
Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
Goda kommunikativa färdigheter
Leda och engagera kompetenta medarbetare i en organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
Samarbeta med grönländska, nordiska och internationella aktörer
Bygga och upprätthålla relationer och nätverk i en mångkulturell/internationell miljö
Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-mail mikh@norden.org, eller seniorrådgivare Eva Englund på evaeng@norden.org.

För information om anställningsvillkor vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Anne Højgaard på annhoj@norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn