Utvecklingsingenjör, data-arkitekt


Beskrivning

Utvecklingsingenjör
Med ett genuint intresse för energibranschen och kommande trender har du i den
här nya uppgiften utmärkta möjligheter att påverka koncernens utvecklingsarbete.
Du tänker affärsmässigt, är nyfiken och genomför effektivt och självständigt olika
utredningar. Vi värdesätter speciellt din förmåga att sammanfatta det centrala och
utgår ifrån att du har en teknisk eller ekonomisk utbildning (DI, ingenjör, ekonom).

Data-arkitekt
Vi satsar aktivt på att utveckla våra processer och förnya våra tjänster. Därför vill vi stärka vår förmåga att utnyttja data. Med insikt i hantering, förädling och analysering av data har du en viktig roll i pågående utvecklingsprojekt. Som en del av IT-teamet hoppas vi speciellt att du stärker vårt kunnande inom datalagring, integrationer och datamodellering.

Ansökan skickas till

Skicka din ansökan via uratori.mps.fi senast 25.8.

Kontaktinformation

Frågor om uppgifterna besvaras av utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst, tfn 06 324 5350 (utvecklingsingenjörs-platsen), ICT-chef Hanne Kivimäki, tfn 06 324 5252 (data-
arkitektsplatsen) och MPS konsult Daniel Särs, tfn 041 435 5035. 

Adress

Vasa Elektriska
http://www.vaasansahko.fi/SV/Innehall/Pages/Vasa-Eln%C3%A4t.aspx