Manuell bearbetare, svetsare, materialhanterare


Beskrivning

Manuell bearbetare

Du använder våra bearbetningsmaskiner och verktyg för att göra olika beställningsarbeten för våra kunder, arbetet görs enligt kundernas ritningar och önskemål. Du har också kontakt med kunderna och kan ta emot beställningar. Arbetet är fastarbete och görs dagtid.

Svetsare (flera stycken)

Arbete: Till arbetet hör deltillverkning, ihopmontering och svetsning enl. ritning och kundernas önskemål. Arbetet är fastarbeteoch görs dagtid.

Materialhanterare

Arbete: Till arbetet hör materialmottagning, lossning / lastningmed truck, materialutgivning åt kunder. Arbetet är fastarbete och görs dagtid.

 

Kvalifikationer

Manuell bearbetare

Yrkeskunskaper: Du är utbildad verkstadmekaniker eller motsva-
rande. Du kan läsa ritningar och använda de vanligaste bearbet-
ningsmaskinerna.

Svetsare

Yrkeskunskaper: Du kan svetsa (främst MAG) och har skolning eller erfarenhet inom metallarbete. IW-utbildning och erfarenhetav flera svetsmetoder ses som merit.

Materialhanterare

Yrkeskunskaper: Du har erfarenhet av att köra truck, kan hantera
tyngre laster samt erfarenhet av metallarbete

Personliga egenskaper: Du är motiverad och har en bra och positiv attityd. Du är noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten. Du kan arbeta självständigt och vid behov själv kontakta kunder.
Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete i en trivsam miljö och en plats bland inspirerande och kunniga medarbetare och därtill en konkurrenskraftig lön. Du kan börja genast eller enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till

Din ansökan vill vi ha senast 30.8.2019 till info@portin.fi

Kontaktinformation

För vidare information kontakta arbetsledare Henric Blomqvist
(06)781 7024, 050-356 4306 eller VD Bo Portin 0500-862 307.

Om Ab B. Portin Oy

Ab B. Portin Oy är ett företag som verkar inom metallbranschen. Sedan starten 1988 har vi tillverkat och
monterat metallkonstruktioner främst för industrin samt fungerat som underleverantörer till andra producenter. Vi utför även service- och underhåll

Adress

Ab B. Portin Oy

Bergvägen 5, 68600 Jakobstad

http://info@portin.fi