Avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, socialhandledare


Beskrivning

 

 

En avdelningsskötare
munhälsovården
en sjukskötare
psykiatrisk vuxenmottagning
en sjukskötare
barn- och ungdomsenheten
en sjukskötare Hagalund
två närvårdare Hagalund
två socialhandledare Hedbo
fem närvårdare Hedbo
en socialhandledare
Stella, boendestöd
fyra närvårdare hemvården
en närvårdare Esselunden
en närvårdare Purmohemmet

Kontaktinformation

www.sochv.jakobstad.fi

Adress

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Staden Jakobstad
Social- och hälsovårdsverket
Pb 111
68601 Jakobstad

http://www.sochv.jakobstad.fi