Diakoniarbetare


Beskrivning

Jakobstads Svenska församlings öker en diakoniarbetare (100%)

Kontaktinformation

Närmare information ger kyrkoherde Bo-Göran Åstrand 0403 100 411 eller bo-goran.astrand@evl.fi

Om Jakobstads svenska församlingAdress

Jakobstads svenska församling