STADSPLANEARKITEKT


Beskrivning

Staden Jakobstad lediganslår en tjänst som stadsplanearkitekt vid Centralen för tekniska tjänster, planläggningsavdelningen.

Ansökan skickas till

Ansökningarna görs elektroniskt via Kuntarekry.fi, arbetsnyckel 242713

Kontaktinformation

Mera uppgifter på stadens hemsidor www.jakobstad.fi och
www.kuntarekry.fi
Tilläggsuppgifter ges av T.f. tekniska direktören Harri Kotimäki,
tfn 044 785 1750.

Adress

Staden Jakobstad
http://jakobstad.fi/
Ansök nu