ÖVERINSPEKTÖR


Beskrivning

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ledigförklarar en tjänst som ÖVERINSPEKTÖR (ID 28-652-2019) inom ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden.

Överinspektören är sakkunnig i tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som rör socialvården. Den som väljs till tjänsten kommer i första hand att arbeta i Österbotten och Mellersta Österbotten. Till arbetsuppgifterna hör också styrning och registrering av anmälningspliktig service inom
regionförvaltningsverkets hela verksamhetsområde.

 

Ansökan skickas till

Sök platsen på www.valtiolle.fi > ID 28-652-2019.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om arbetet:
www.valtiolle.fi > ID 28-652-2019

Om Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken främjar den regionala jämlikheten genom att handha de uppgifter lagstiftningen förutsätter beträffande verkställande, styrning och övervakning. Ämbetsverket främjar de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten, servicen inom undervisnings- och kulturväsendet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö.
Detta är ett rökfritt ämbetsverk.

Vi handhar tillståndsförvaltningen och tillsynen inom social- och hälsovården samt veterinär-, livsmedels-, konsument- och alkoholförvaltningen regionalt. Vi arbetar för att den offentliga och den privata service- och näringsverksamheten ska bedrivas korrekt samt styr och stöder serviceproducenternas verksamhetsförutsättningar. Vi påverkar människornas grundläggande rättigheter och rättsskydd också genom att avgöra klagomål.

Adress

Regionförvaltningsverket
https://www.avi.fi/sv/web/avi/avi-lansi-ja-sisa-suomi;jsessionid=C02F47DA9BCAC2D3DCE531DE1594E683?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.Vqii3schjFk