Group Controller


Beskrivning

Till ditt ansvarsområder hör koncernens månatliga konsolidering och rapportering, koncernens budgetering och bokslut, beskattningsärenden samt utvecklingen av ekonomiförvaltningssystemen och den interna redovisningen. Du fungerar som kontaktperson till dotterbolagens ekonomiförvaltning och externa tjänsteproducenter.

Du är stationerad antingen i Vasa eller i huvudstadsregionen.

Kvalifikationer

Lämplig utbildning och erfarenhet av motsvarande uppgifter. Du har ett logiskt tankesätt och ser helheter. Koncernredovisning är bekant för dig och du har en gedigen kompetens inom ekonomiförvaltning. 

Ansökan skickas till

www.wasatalent.fi/vacancy

Kontaktinformation

WasaTalent Päivi Ekholm 040 5245554, paivi.ekholm@wasatalent.fi

Om Viria

Viria-koncernen består av moderbolaget Anvia Abp och dotterbolagen Anvia Securi Ab, Viria Link Ab, Hibox Systems Ab och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största på sin marknad. Moderbolagets betydande investerings- och fastighetstillgångar är ett stöd vid utvecklande av affärsverksamhet och ökande av ägarvärdet.

Viria har sina rötter i telekombranschen och bolaget verkade tidigare under namnet Anvia. I och med ett företagsarrangemang sommaren 2016 såldes Anvias affärsverksamhet telecom och vissa delar av tv- och it-affärsverksamheten till Elisa. Anvia-koncernen som därmed genomgått en stor omvälvning började bygga upp en ny helhet kring säkerhets- och nätteknologi, tv-tjänster och lösningar för informationsanalys. Så uppstod Viria.

Adress

Viria

Anvia Abp
Tfn (06) 411 4111

Postadress: PB 59, 65101 Vasa
Besöksadresser: 
Yrittäjäntie 13, 60100 Seinäjoki
Cirkelvägen 6, 65100 Vasa
Torggatan 36, 67100 Karleby

Faktureringsadress:
PB 5470, 70701 KUOPIO

Nätfakturaadress:
003707476829, förmedlare Enfo Zender Oy,
förmedlarkod  003714377140
FO-nummer:0747682-9

https://www.viria.fi/sv/framsida/