LANTMÄTERIINGENJÖR


Beskrivning

Kristinestad anställer en LANTMÄTERIINGENJÖR
i tjänsteförhållande vid serviceområdet för samhällsbyggnad.

Kontaktinformation

Mer info om tjänsten på finns på www.kuntarekry.fi/sv
eller www.kristinestad.fi/aktuellt.
Tilläggsinformation ger markanvändningschef Tony Östersund,
e-post: tony.ostersund@krs.fi

Adress

Kristinestad

Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

http://www.kristinestad.fi/sv/document.aspx?docID=5576