PRODUKTIONSPLANERARE


Kontaktinformation

För mer info besök www.keymet.fi

Om Keymet Ab

Keymet Ab är ett väletablerat och professionellt företag inom metallbearbetningsbranschen.

Framgången, som långvarig leverantör till stora företag, grundar sig på företagets breda kunnande, mångsidiga maskinpark, samt flexibla och kundcentrerade service. I ett allt mångsidigare Keymet förenar sig expertkunskapen inom tunnplåtsproduktion med årtiondens erfarenhet av bearbetning.

Adress

Keymet Ab

Savukatu 10 | 68600 Pietarsaari | Suomi |

http://www.keymet.fi