Avdelningskoordinator


Beskrivning

Dina arbetsuppgifter:
Utvecklande och säkrande av goda administrativa processer och rutiner på avdelningen
Fortlöpande budgetuppföljning samt administration av kontrakt inom ramen för ministerrådets projekt- och programverksamhet
Administration av minister- och ämbetsmannakommittémöten samt andra möten (utskick av kallelser och underlag, referatskrivning, lokalbokning etc.)
Regelbunden kommunikation - framför allt skriftlig - med aktörer i departement, ministerier, projekt, arbetsgrupper, institutioner etc.
Introduktion av nyanställda till ministerrådets arbetsrutiner samt koordinering/handledning av avdelningens studentmedarbetare
Fördelning och samordning av såväl inkommande som utgående interna beställningar
Uppdatering av webbsidor
Dagligt administrativt stöd till avdelningschefen

Kvalifikationer

Din bakgrund:
Du har relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning).
Du har gedigen dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet
Du har erfarenhet av och god förståelse för ekonomi- och budgetstyrning

Du som person:
Du är strukturerad och har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra
Du kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
Du har erfarenhet av Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem (inom ministerrådet används Public 360)
Du tycker om att ge god service
Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på något av de officiella språken danska, norska eller svenska
Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska

Kontaktinformation

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Christina Springfeldt,
telefon +45 60 39 42 50, eller e-post chrspr@norden.org.

För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn