DAGHEMSFÖRESTÅNDARE/ Lärare inom småbarnspedagogik


Beskrivning

Tjänsten är administrativ och besätts tillsvidare från 12.8.2019 och den som blir vald kommer att få vara med i planeringen av det nya daghemmet i centrum. Förordnande till föreståndare sker för en period om högst 4 år åt gången.

Kontaktinformation

Mera information och ansökan via www.kuntarekry.fi.

Adress

Nykarleby

Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby
Tel: +358 6 7856 111
Fax: +358 6 7856199
E-mail: nykarleby.stad@nykarleby.fi

http://www.nykarleby.fi/