Översättare


Beskrivning

Stadsstyrelsen lediganslår en befattning som ÖVERSÄTTARE.

Översättaren översätter från båda nationalspråken till svenska eller finska beroende på originaltexten. I mindre utsträckning förekommer andra språk.

Kvalifikationer

Behörighet: En för uppgiften lämplig högre högskoleexamen

Språkkrav: Utmärkta kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande: Erfarenhet av kommunala texter, erfarenhet av simultantolkning.

Kontaktinformation

Mera information ges av Niklas Granö, tel. 040 546 5812
eller niklas.grano@krs.fi

Adress

Kristinestad

Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

http://www.kristinestad.fi/sv/document.aspx?docID=5576
Ansök nu