BOKFÖRARE / REDOVISARE


Beskrivning

I arbetet ingår:
• att självständigt ha hand om våra kunders
ekonomiförvaltning
• bokföring, rapportering, resultatuppföljning,
bokslut, beskattning samt utvecklande av
våra kunders ekonomifunktioner
• som fördel ses en EBR-examen

Vi söker Dej som har erfarenhet av bokföring. Uppgiften kräver att du är noggrann och har förmågan att arbeta systematiskt och att du kan ta initiativ och arbeta under tidspress.

Kvalifikationer

Lämplig examen inom företagsekonomi, gärna med erfarenhet inom redovisning och som trivs i ett
kundinriktat arbete.  Vi söker Dej som har erfarenhet av bokföring. Uppgiften kräver att du är noggrann och har förmågan att arbeta systematiskt och att du kan ta initiativ och arbeta under tidspress.

Ansökan skickas till

kirjanpitopalvelu@numera.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av Siv Peräneva, tel. 040-7333744 och Eija Nylén, tel. 050-359 8322 gärna onsda-
gen den 15 maj eller torsdagen den 16 maj mellan klockan 13-15.

Om Numera

Bokföringsbyrån Numera är grundad år 2002 och verkar i Karleby.  Numera är auktoriserad medlem av Ekonomiadministarationsförbundet r.f. och erbjuder mångsidig service inom bokföringsbyråbranschen.

Vår verksamhet har haft en jämn tillväxt och för närvarande är vi åtta till antalet, varav tre har erlagt den krävande EBR-examen (Examen inom bokföring och redovisning).

Snabba förändringar inom branschen kräver kontinuerlig skolning och detta är också en förutsättning för auktorisering.  Genom kontinuerlig skolning håller vi vår kunskapsnivå uppdaterad och kan därför yrkeskunnigt betjäna våra kunder.

I våra uppdrag tillämpar vi de allmänna avtalsvillkoren KL2004.

 

Adress

Numera

Oy Numera Ab
Kirjanpitopalvelu
Bokföringstjänst

Kulmakatu 5
PB 227, 67101 Karleby
växel 010 2391 350
fax 010 2391 351

http://www.numera.fi/index_sve.asp