Socialarbetare, sjukskötare


Beskrivning

 

Socialarbetare, familjeservicecentralen
Socialarbetare, handikappomsorgen
Sjukskötare, kirurgiska- och inremedicinska poliklinikerna

Kontaktinformation

www.sochv.jakobstad.fi

Adress

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Staden Jakobstad
Social- och hälsovårdsverket
Pb 111
68601 Jakobstad

http://www.sochv.jakobstad.fi