Sjukskötare


Beskrivning

Sjukskötarens arbetsuppgifer är mångsidiga, i jobbet ingår uppgifer från det pre- tll det postoperatva skedet. Tyngdpunkten i jobbet ligger i operatonssalen och uppvakningen.

Kvalifikationer

Vi söker en legitmerad sjukskötare, med perioperatvt kunnande och minst tre års erfarenhet från en operatonsavdelning som anestesi-/instrumentsskötare. Den vi söker är fexibel, motverad och behärskar förutom de två inhemska språken även engelska.

Kontaktinformation

Mera informaton fås från, ansökningar liksom löneanspråk riktas tll, tea.sorri@promedioy.fi

Om Promedi

PROMEDI AB ÄR EN ENERGISK OCH SERVICEINRIKTAD LÄKARCENTRAL SOM ÄGS AV FÖRETAGARE.
Vi finns i Stenhaga i Vasa och erbjuder heltäckande hälsovårdstjänster till företag, privatpersoner och organisationer.

Vårt team består av professionell personal med gedigen erfarenhet inom hälsovårdsbranschen, och vi använder oss av mångsidiga undersöknings- och vårdmetoder.

Som lokal och flexibel aktör kan vi erbjuda varje kund en personlig och heltäckande servicekedja. Flexibilitet innebär också att alla tjänster, från rutinkontroller till undersökningar, vård och rehabilitering finns under ett och samma tak, snabbt och professionellt.

Alla tjänster på samma adress.

Adress

Promedi

Himalajagatan 9, 65100 Vasa
info@promedi.fi

http://www.promedi.fi/wordpress2/