Specialbibliotekarie


Beskrivning

Arbetsbild
Leda och fördela arbetet i biblioteket. Bland annat rekrytering och handledning av timanställda, planering av arbetslistor samt sammanställning av underlag för timanställdas löneutbetalning.
Inköp av böcker och media samt tidningar och tidskrifter inom budgeterade ramar. Uppföljning av tidnings- och tidskriftsprenumerationer
Samlingsarbete med fokus på vuxenlitteratur och film.
Ta emot studiebesök, oftast vuxna. Presentera institutionen och biblioteket på svenska, finska och engelska.
Kundbetjäning
Planera och marknadsföra samt medverka i bibliotekets egna evenemang kring vuxenlitteratur
Vid behov delta i det praktiska genomförandet av Nordisk kulturkontakts andra aktiviteter och evenemang vid kulturcentret eller på annat håll i Finland eller övriga Norden.

Kvalifikationer

Kompetens
För arbetet relevant högre högskoleexamen i vilken ingår — eller utöver vilken du har slutfört – studier som omfattar minst 60 studiepoäng (eller motsvarande nordisk utbildning) inom området för biblioteks- och informationstjänster.
Goda kunskaper i finska och svenska/norska/danska samt tillräckliga kunskaper i engelska. Institutionens interna språk är de skandinaviska språken.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Kunskap om och intresse för nordisk litteratur och/eller Norden
Intresse för eller kunskap om relevant bibliotekslagstiftning är meriterande.

Ansökan skickas till

Din ansökan med bifogat cv och löneanspråk vill vi ha senast den 26.5.2019. Ansökan bör skrivas på svenska, danska eller norska och lämnas in via Nordiska ministerrådets karriärportal. (Observera att portalen stängs vid midnatt dansk tid.)

Kontaktinformation

Specialbibliotekarie Mikaela Wickström, gällande frågor om kompetens, arbetsuppgifter med mera: mikaela.wickstrom(at)nordiskkulturkontakt.org eller +358 10 583 1011

Direktör Ola Kellgren, angående frågor om organisationen, arbetsvillkor med mera: ola.kellgren(at) nordiskkulturkontakt.org eller +358 50 30 28 150

Om Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Adress

Nordisk kulturkontakt