Projektchef konditionsundersökare/ reparationsplanerare planläggningsingenjör, -arkitekt eller geogr


Ansökan skickas till

Läs mera och lämna ansökan senast 30.4.
på www.fcg.fi/ura

Om FCG

FCG Design och planering erbjuder tjänster för samhällsplanering, ny- byggnation och renovering, planering av vattentjänster samt energi- och miljökonsultering. Vi erbjuder även bygglednings- och underhållstjänster.

Adress

FCG
http://www.fcg.fi