Biblioteksfunktionär


Beskrivning

Arbete i specialbiblioteket innebär
att vägleda besökarna i vår kundbetjäning
att katalogisera nyinkommen litteratur
övriga biblioteksspecifika arbetsuppgifter som utlån, samlingsarbete med mera
schemalagd arbetstid på vardagar, vanligtvis eftermiddagar. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. Deltid, 70%.

Kvalifikationer

Vi vill att du har
minst två års relevant yrkeserfarenhet inom biblioteksbranschen, särskilt av kundbetjäning och katalogisering
yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
goda kunskaper i finska, något av de skandinaviska språken samt engelska
kunskap om samt intresse för nordisk litteratur och att arbeta med våra boksamlingar

Kontaktinformation

Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av specialbibliotekarie Mikaela Wickström, tfn +358 10 583 1011, mikaela.wickstrom(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 5030 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.

Om Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Adress

Nordisk kulturkontakt