Facility management assistant


Beskrivning

Arbetsuppgifter
Som "facility management assistant" blir du en av två servicemedarbetare som i tätt samarbete dagligen ger service till de cirka 150 medarbetare som arbetar i Nordens Hus.

Huvudansvaret är husets dagliga serviceuppgifter, förekommande teknik- och underhållsuppgifter, praktiska frågor i förbindelse med möten, bemanning av receptionen med fokus på husets säkerhet och inpasseringskontroll, samt att bemöta gäster och anställda välkomnande och professionellt. Vissa arbetsuppgifter förknippade med ekonomi kan förekomma. Den som anställs kommer även medverka i sekretariatets säkerhetsarbete. Dessutom ingår kontakt med hantverkare och leverantörer, husets kantin, telefonväxel och posthantering. Arbete utanför normal arbetstid (08.30-16.30) kan förekomma.

Kvalifikationer

Kravprofil
Du ska ha flerårig relevant yrkeserfarenhet, t.ex. från service- och eller vaktmästeri. Det är en fördel om du har erfarenhet av lättare hantverksarbete eller receptionsarbete. Vidare ska du ha erfarenhet av att arbeta med Microsoft Office, och fallenhet att använda IT i vardagen.

Arbetsuppgifterna kräver god samarbetsförmåga och vilja och förmåga att ge god service. Vidare krävs ett flexibelt förhållningssätt, god planeringsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.

Du talar och skriver flytande på ett av de skandinaviska språken (svenska, danska eller norska) och behärskar engelska. Därutöver krävs en god förståelse för samtliga tre skandinaviska språk (svenska, danska och norska).

Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta HR-seniorrådgivare Claes Hjemlér telefon +45 40814283, eller e-post clahje@norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn