Kundexpert/Kundchef


Beskrivning

Ansvars- och resultatområden:
• Du representerar OP Gruppen, håller kontakt med kunden och erbjuder aktivt
lösningar för kundens behov.
• Du följer aktivt upp utvecklingen i kundernas omvärld och konkurrensläge.
• Du behärskar företagsfinansieringen och riskhanteringen samt kan arbeta
självständigt i en krävande omvärld.

Kvalifikationer

För att du ska kunna sköta din uppgift framgångsrikt måste du vara aktiv, företagsam
och arbeta målinriktat. Vi förväntar oss att du ska samarbeta smidigt som en del av

arbetsgemenskapen och att du är motiverad att lära dig nytt. Du har goda kommu-
nikations- och kundbetjäningsfärdigheter. Du vill skapa utmärkta kundupplevelser för

våra kunder och du ger mervärde åt vår arbetsgemenskap med din positiva attityd.
Tidigare erfarenhet av finansbranschen, lämplig utbildning och kunskaper i svenska
räknas som meriter.

Ansökan skickas till

op-careers.fi

Kontaktinformation

Tilläggsupplysningar ger kundrelationsdirektör Anssi Ala-Kopsala tfn 040 505 3157
och företagsbankens direktör Pekka Haapakoski tfn 044 770 7715

Om OP Gruppen

Mellersta Österbottens Andelsbank inleder sin verksamhet från början av 2016 då fusionen mellan Karleby Andelsbank och Ylivieskan Osuuspankki träder i kraft. Mellersta Österbottens Andelsbank blir OP Gruppens 20:e regionbank och det ledande lokala finansföretaget inom området. Vi finns nära våra kunder – vi har kontor i centrum av Karleby, i Kelviå och Lochteå samt i Evijärvi, Terjärv och Ylivieska. Den nya banken kommer att ha cirka 120 bank-, kapitalförvaltningsoch försäkringsexperter, av vilka 2 är jurister och 2 juridiska experter, för att erbjuda tjänster till våra kunder.

Adress

OP Gruppen