Färjeförarvikarie


Beskrivning

Vi söker en färjeförarvikarie till Bergöfärjan i Malax

Kvalifikationer

Behörighetskrav:
• vajerfärjeförarintyg eller högre däcksbehörighet
• läkarintyg som intygar att den sökandes hälsotillstånd är lämpligt för att köra färja
• certifikat som berättigar personen att använda fartygets radiostation d.v.s
individuellt VHF- certifikat
• nödförstahjälpen- intyg
Arbetet är tre-skiftsarbete och börjar i medlet av maj till medlet av september.

Ansökan skickas till

Skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till hakan.forsman@finferries.fi
eller ring trafikchef Håkan Forsman 0400 784 073

Om Finferries

Koncernen Finlands Färjetrafik är ett statsägt rederi som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Vi transporterar årligen cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Koncernen har cirka 320 anställda och opererar på 44 rutter runt om i landet. Läs mera om vår verksamhet: finferries.fi

Adress

Finferries
http://www.finferries.fi/sv/