Utvecklare, fastighets- och säkerhetschef, HR-specialist, lektorer


Kontaktinformation

För mera information

Utvecklare/ Örjan Andersson 050 527 2286

Fastighets- och säkerhetschef/ Kjell Heir 050 538 3502

HR-specialist/ Kjell Heir 050 538 3502

Lektor i sociala yrkesämnen/ Eva Matintupa 050 538 6671

Lektor i produktionsekonomi/ Holger Sved 044 512 3207

Lektor i företagsekonomi/ Anna-Lena Berglund 044 780 5420

Till Raseborg söks

Lektor i djuhållning/ Eva Sandberg-Kilpi 044 449 8251

Lektor i skogsbruk/ Eva Sandberg-Kilpi 044 449 8251

Läs mera på novia.fi/lediga-befattningar

Om Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 340 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande.  Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Adress

Novia

PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555
Fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi

https://www.novia.fi