PROJEKTINGENJÖR


Beskrivning

Staden Jakobstad lediganslår en tjänst som projektingenjör vid Centralen för tekniska tjänster, utrymmesförvaltningen.Ansökan skickas till

Ansökningarna görs elektroniskt via Kuntrarekry.fi, arbetsnyckel
226665 senast den 13.5.2019, kl. 12.00.

Kontaktinformation

Mera uppgifter på stadens hemsidor www.jakobstad.fi och www.kuntarekry.fi

Tilläggsuppgifter ges avstadsingenjör Harri Kotimäki, tfn 044 785 1750 eller
tekniska direktören Rune Hagström, tfn 044 785 1463.

Adress

Staden Jakobstad
http://jakobstad.fi/