Lärare


Beskrivning

Den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom
utbildning. Vi utvecklar ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder

effektivt hela staden som lärmiljö. Vi värdesätter varje individ och stöder såväl kollabo-
rativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Hos oss läggs tonvikten

på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas
för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande. Kom med och skapa världens mest
effektiva lärmiljö!

Ansökan skickas till

Vi önskar att du söker elektroniskt via stadens webbplats www.helsinkirekry.fi
där du hittar information om de enskilda tjänsterna. Söker du en tjänst i flera skolor
fyller du i en elektronisk ansökan för respektive enhet.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar får du av rektorerna för enheterna eller av HR-sakkunniga Tanja
Mellin vid den svenska servicehelheten, tfn 09 310 86222.

Adress

Helsingfors stad
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi