Planläggningsingenjör


Beskrivning

Vill du delta i utarbetandet av landskapsplanen? Vi söker en för tiden 1.5.2019–30.4.2020. Dina ansvarsområden är energiförsörjning, vattenförsörjning och cirkulär ekonomi. 

Kontaktinformation

Läs mer på www.obotnia.fi/arbetsplatser

Om Österbottens förbund

Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Adress

Österbottens förbund
http://www.obotnia.fi