FÖRVALTNINGSCHEF


Beskrivning

Till förvaltningschefens uppgifter hör enligt arbetsordningen bl.a. att fungera som kanslipersonalens förman, att sköta förvaltningen och personalförvaltningen, avgörande och förberedelse av ekonomiska ärenden, förberedelse av budgeten, förberedelse av utnämningsärenden och fungerande som medlem i ledningsgruppen. Förvaltningschefen fungerar även som arbetsskyddschef

Kvalifikationer

Behörighetskraven för tjänsten som förvaltningschef är lämplig högre högskoleexamen. För att framgångsrikt kunna sköta tjänsten krävs erfarenhet av personal- och ekonomiförvaltning samt förmansuppgifter, goda samarbets- kommunikations- och organisationsförmåga, resultatmedvetenhet samt förmåga att kunna agera i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Ansökan skickas till

www.valtiolle.fi, ansökningsID 25-248-2019. Ansökningar med matrikelutdrag eller examensbevis och CV kan även sändas till förvaltningsdomstolen per e-post vaasa.hao@oikeus.fi eller skriftligen till adressen PB 204, 65101 Vasa (Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.)

Kontaktinformation

För förfrågningar har reserverats följande telefontid: 2.4.2019 kl. 9-11 ja 3.4.2019 kl. 9-11.

Tilläggsuppgifter om arbetet
Jaakko Kellosalo
Överdomare
050 347 8795
029 56 42700
jaakko.kellosalo@oikeus.fi

Emma Södergård
vik. förvaltningschef
040 037 9489
029 56 42736
emma.sodergard@oikeus.fi

Adress

Vasa förvaltningsdomstol
http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index.html