Tjänster inom småbarns- pedagogik, förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.


Beskrivning

Närpes stads bildningsväsende lediganslår både ordinarie och tidsbundna tjänster inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Om Närpes Stad

 

 

 

 

Adress

Närpes Stad

Närpes Stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes, FINLAND

http://www.narpes.fi/sv#filter=Nytt
Ansök nu