INFOARBETARE


Beskrivning

Du jobbar vid samkommunens olika infoställen i Botniahallens, Elisa Stadions och /
eller Vasa Elektriska Arenas receptioner. Arbetet är skiftesarbete och inkluderar även
kvälls- och veckoslutsarbete. I Botniahallen hör också jobb i cafeterian till arbetet.

Kvalifikationer

VI FÖRUTSÄTTER
• positiv kundbetjäningsattityd
• flexibilitet
• noggrannhet och exakthet
• behärskande av informationsteknik
Därtill värdesätter vi behärskande av båda inhemska språken.

Ansökan skickas till

michael.lyyski@vaasanseudunareenat.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges 20.3.2019 kl. 8–16
Infoansvariga Eija Lepistö tfn 020 1201 775 och Mari Peltonen tfn 020 1201 700 eller på övrig tid per
e-post eija.lepisto@vaasanseudunareenat.fi eller mari.peltonen@vaasanseudunareenat.fi

Adress

Vasaregionens Arenor
http://vaasanseudunareenat.fi/sv/