Avdelningschef


Beskrivning

I och med organisationsförändringar har en ny avdelning etablerats hos oss, och som avdelningschef kommer du att leda avdelningen för gatu-, grönområdes- och idrottsanläggningsunderhåll. I denna roll har du möjlighet att utveckla avdelningen, dess verksamhet och hela företaget till nästa nivå, tillsammans med verkställande direktören, andra avdelningschefer och ditt team.

Kontaktinformation

Mer info och ansökningslänk på www.alerte.fi. 
Tilläggsinformation om tjänsten ges av Reija Niemi, A-zeta Consulting, tel. +358 44 755 5516
/ reija.niemi@a-zeta.com

Om Alerte Ab Oy

Alerte Ab Oy är ett servicebolag, som från början av år 2017 tar över staden Jakobstads kosthållnings- och städtjänster, fastighetsskötsel, skötsel av parker, grönområden och motionsplatser, gatuhållningen och depåverksamheten. Bolaget fungerar i inledningsskedet i första hand som en serviceorganisation för Staden Jakobstads organisation. Bolaget har cirka 300 anställda, och verkar i inledningsskedet under namnet och brandet Alerte.

Adress

Alerte Ab Oy