Äldreomsorgsledare


Beskrivning

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår en tjänst till äldreomsorgen;

ÄLDREOMSORGSLEDARE 100 % fr.o.m. 02.05.2019 tillsvidare

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att utveckla och kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre tillsammans med personalen inom äldreomsorgen.

Till äldreomsorgsledarens huvudsakliga uppgifter hör bland annat:

1. Att ha helhetsansvar för äldreomsorgen i Korsnäs kommun
2. Att ansvara för planering, utveckling, ledning och utvärdering
3. Att ha ekonomiskt ansvar för äldreomsorgen
4. Att bevilja vård och omsorg vid kommunens enheter

Arbetet innebär även utredning av servicebehovet för klienter samt samarbete med klienter, anhöriga, personal och samarbetspartners. Till uppgiftsområdet äldreomsorg hör hemservice och stödtjänster för äldre, hemservice enligt socialvårdslagen, stöd för närståendevård samt serviceboenden med heldygnsomsorg Lärknäs-Annahemmet samt Lärknäs kök.

Kvalifikationer

Behörighetskraven för äldreomsorgsledaren är lämplig högskoleexamen och kännedom om branschen. Språkkraven är fullständiga kunskaper i svenska och god förmåga att i tal använda finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda finska. God förmåga att använda finska i skrift är meriterande. Fortbildning och erfarenhet inom administration och ledarskap samt tidigare erfarenhet av arbetsledning, äldreomsorg och utvecklingsarbete ses som merit. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och stresstålighet. Körkort och tillgång till bil behövs.

Grundlön enligt AKTA. Prövotid om fyra månader tillämpas. Den som väljs bör förete godtagbart läkarintyg och uppvisa utdrag ur brottsregister enligt L om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/02). Korsnäs kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökan skickas till

Ansökan med betyg och intyg inlämnas senast 18.03.2019 kl. 15.00 till Korsnäs kommun, Vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS.

Kontaktinformation

På frågor gällande tjänsten svarar socialchef Carina Westberg, tfn 06-3479125.

Jobbet på kartan

Adress

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs, Finland

Tel. +358 (0)6-3479 111
Fax. +358 (0)6-3479 190
E-post: info@korsnas.fi

http://www.korsnas.fi/