Lärare inom småbarnspedagogiken


Beskrivning

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogiken för tiden 1.4.2019-13.2.2020 och med föreståndaruppgifter fram till 31.7.2019 med eventuell förlängning till daghemmet Liljekonvaljen.

Ansökan via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 220563.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkoren för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik är minst pedagogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller som har kompletterats med sådana studier. Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 540/2018 § 26 eller 27 och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Före tillträde skall straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas.

Prövotid 4 månader.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till daghemsföreståndare Christina Doktar tel. 050-3360803.

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/
Ansök nu