Speciallärare inom småbarnspedagogiken, 80%


Beskrivning

Vi söker en speciallärare inom småbarnspedagogiken, 80 %, för tiden 1.4.2019-2.3.2021.

 

Kvalifikationer

Behörighetsvillkor för uppgiften som lärare i småbarnspedagogik och utöver examen genomförda studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter som speciallärare och om vilka bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet, eller pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne.

God muntlig förmåga i svenska och finska.

Före tillträde bör straffregisterutdrag uppvisas.

Lön enligt AKTA.

Prövotid 4 månad.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till Camilla Staffans tel. 046-9206633 (må-ti) eller Anna Käcko-Englund tel. 050-5464023 (ons-fre).

Jobbet på kartan

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/
Ansök nu