Vikarie för byggherreingenjör, utrymmesförvaltningen


Beskrivning

Vår ordinarie byggherreingenjör kommer att fara på moderskapsledighet och därför söker vi en vikarie att ansvara för byggherre- och övervakningsuppdrag inom utrymmesförvaltningens nybyggnads- och grundrenoveringsprojekt från och med projektering till att sköta om tio års ansvarsärenden samt eventuella andra uppgifter inom utrymmesförvaltningen.
Till uppgifterna hör dessutom att fungera som säkerhetskoordinator i nämnda projekt.

Ansökningar via kuntarekry.fi, arbetsnyckel 207307.

Kvalifikationer

Kunnande i byggherreverksamhet, planering eller byggande 
Goda färdigheter i växelverkan och underhandling
Muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska språket
Förmåga att fungera effektivt både självständigt och i grupp
Kännedom om beställaransvar och allmänna avtalsvillkoren inom byggnadsbranschen.

Uppgiften förutsätter användning av egen bil.
I arbetsförhållandet följs 6 månaders prövotid.

Kontaktinformation

Tekniska direktören Rune Hagström tel. 044 7851463

Adress

Jakobstad
http://www.jakobstad.fi/index_se.html
Ansök nu