Instruktör 70%


Beskrivning

Som 4H-instrukto¨r planerar och genomfo¨r du kurs- och la¨- gerverksamhet fo¨r barn och unga i Pederso¨re och Larsmo. Arbetet utfo¨rs i huvudsak ute pa° fa¨ltet under eftermiddagar och kva¨llar samt under skolloven. Du beho¨ver ha tillga°ng till egen bil.

Kvalifikationer

Vi va¨rdesa¨tter lokalka¨nnedom och fo¨rma°ga att i tal och skrift anva¨nda ba°de svenska och nska. Du bo¨r kunna arbeta sja¨lv- sta¨ndigt, men a¨ven som en del av va°rt team. Vi fa¨ster sa¨rskild vikt vid la¨mplighet och den som va¨ljs bo¨r uppvisa utdrag ur straffregistret.

Ansökan skickas till

Larsmo-Pedersöre 4H
Vasavägen 195
68910 Bennäs
eller jessica.roos@fs4h.fi

Kontaktinformation

Larsmo-Pedersöre 4H
Vasavägen 195
68910 Bennäs
eller jessica.roos@fs4h.fi

Adress

Larsmo-Pedersöre 4H

Vasavägen 195
68910 Bennäs

http://www.pedersore.fs4h.fi eller www.larsmo.fs4h.fi