Säsongsarbetare


Beskrivning

Vi söker nu sommararbetare till Jakobstads cellulosafabrik och Alholmens såg.
Åt våra sommararbetare erbjuder vi mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter.
På cellulosafabriken handlar det främst om processuppgifter och de finns på fyra
olika avdelningar: vedhanteringen, fiberlinjerna, återvinningen och torkmaskinerna.
Arbetet är i huvudsak skiftesarbete.
På sågen arbetar du inom förädlingsprocessens olika skeden, vid sågen, torkningen
och justerverket i olika uppgifter. Arbetet är huvudsakligen två-skiftesarbete.
Därtill erbjuder vi sommarjobb inom virkesanskaffning och skogsbruk samt olika expertuppgifter.

Kontaktinformation

Läs mer och bekanta dig med alla våra öppna sommarplatser på adressen
www.upm.fi/kesa.

Om UPM

UPM förnyar bio- och skogsindustrin. Vi bygger en ny hållbar framtid BIOFORE inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefi ning, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi betjänar våra kunder globalt. UPM har cirka 19 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktien noteras på fondbörsen i Helsingfors.

UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Adress

UPM
http://www.upm.com/Pages/default.aspx