Laborant


Beskrivning

Till dina uppgifter som laborant hör bl.a:
• provtagningar
• praktiskt mikrobiologiskt analysarbete
• utvärdering av analysresultat

Kvalifikationer

För att lyckas med uppgiften behöver du ha:
• laborant-examen
• erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin räknas som merit
• god förmåga att bedöma situationer och ta beslut
• god samarbetsförmåga
• goda kunskaper i användning av Ms Offi ce programmen
• goda språkkunskaper (­ nska, svenska och engelska) räknas som merit

Ansökan skickas till

Fyll i ansökan på vår webbsida:
www.snellmangroup.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om arbetet ger Laboratoriets förman
Anne-Maj Jansson tfn 044-7966

Om Snellman

Oy Snellman Ab är verksam inom livsmedelsindustrin och har fem olika verksamhetsområden: Köttförädling, Färdigmat, Panini, Food Service och Djurmat.

Koncernen har verksamhet i Finland och Sverige. De största enheterna i Finland finns i Jakobstad och Kervo. Koncernens omsättning år 2015 var cirka 310 M€ och personalen består av över 1200 yrkeskunniga kvinnor och män.

Adress

Snellman
http://www.snellman.fi/sv/snellmans-köttförädling-ab