Sjukskötare, barnmorskor och närvårdare


Beskrivning

Vi söker sjukskötare, barnmorskor och närvårdare till
hälso- och sjukvårdstjänsterna samt rehabiliterings- och
undersökningstjänsterna för tiden 2.5.–30.9. enligt
överenskommelse. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete.

Kvalifikationer

I fråga om sjukskötar- och barnmorskevikariat beaktar
vi utexaminerade sjukskötare och barnmorskor samt
studerande som samlat på sig minst 140 studiepoäng.
I fråga om närvårdarvikariat beaktar vi närvårdare samt
barnmorske-, sjukskötar- och närvårdarstuderande.

Kontaktinformation

Fyll i en elektronisk ansökan på sidan
www.soite.fi/tyopaikat. På sidan finns också mer
information om sommarjobben.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/