UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLS- VETENSKAPERNAS METODOLOGI, UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLSVETENSKAPER


Beskrivning

UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLSVETENSKAPERNAS METODOLOGI. Tillsvidareanställning.
UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLSVETENSKAPER. Tidsbunden anställning t.o.m. 31.7.2021. 

Kontaktinformation

Ytterligare information:
https://www.helsinki.fi/sv/lediga-anstallningar

Om Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Adress

Helsingfors universitet

HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
Finland

Växel: +358 (0) 2941 911

https://www.helsinki.fi/sv