Försäljningschef, trafikledare


Beskrivning

Försäljningchef: ansvara riksomfattande för försäljningen, utvecklingen och kundrelationerna gällande Piccolos gåvoshop. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med företagskunder, kundmöten, brainstorming kring produkter och kampanjer samt servicekoncept. 

Trafikledare: ansvara för en punktlig och kvalitativ daglig transportprestation. Ta emot kundernas bokningar, arbeta i kundbetjäningen.

Ansökan skickas till

www.wasatalent.fi/vacancy

Kontaktinformation

Päivi Ekholm 040 5245554

paivi.ekholm@wasatalent.fi

Om Piccolo Group Oy

Piccolo Group Oy a¨r en ma°ngsidig koncern inom logistikbranschen i Vasa till vilken ho¨r dotterbolagen Piccolo Logistics Oy, Piccolo Packing Oy och Piccolo Solutions Oy. Piccolo som grundats 1988 a¨r det sto¨rsta fo¨retaget i branschen inom Vasa ekonomiomra°de. Till va°r verksamhet ho¨r budservice-, kurir-, styckegods- och persontransporter, industrifo¨rpack- ning, expeditions och lagerhotellverksamhet samt a a¨rsga°vofo¨rmedling. Piccolo Group sysselsa¨tter 120 pro s inom logistik och omsa¨ttningen fo¨r a°r 2018 blir 10,4 M€.

Adress

Piccolo Group Oy

Virtaviiva 8C, 65100 VASA Tel: 06-315 8300 E-post: info(at)piccolo.fi

http://www.piccolo.fi/index.php?pid=1&lg=sv