Projektledare för Naturkraft för familjer


Beskrivning

Det treåriga projektet (2019–2021) vill stärka förutsättningarna för småbarnsfamiljer att tackla
vardagen och må bra med hjälp av nya sätt att röra på sig i naturen tillsammans. Verksamheten
formas tillsammans med målgruppen och tar fasta på goda erfarenheter och forskningsresul-
tat. I arbetet ingår även att möjliggöra digitala lösningar som stöd för familjerna.

Kontaktinformation

www.folkhalsan.fi/jobb

Om Folkhälsan

Hos Folkhälsan arbetar omkring 1 500 personer. Till vår organisation hör också en stor grupp frivilligmedarbetare t.ex. som medfostrare i skolor och som ledare för olika grupper. I Folkhälsans lokalföreningar finns sammanlagt omkring 17 700 medlemmar.

Adress

Folkhälsan
http://www.folkhalsan.fi