Köksarbetsledare


Beskrivning

TeeSe Botnia Oy Ab matservice

Söker en köksarbetsledare i tillsvidare
anställning till Gerby skolas tillredningskök.

Kontaktinformation

Mera information fnns på www.TeeSe.fi

Adress

TeeSe Botnia Oy Ab
https://www.teese.fi/teese/