Hälsovårdare, sjukskötare


Beskrivning

Hälsovårdare till skolhälsovården i Korsholm, 100 %
Hälsovårdare till Kvevlax barnrådgivning, 16 h/vecka
Hälsovårdare till Vörå skolhälsovård, 16 h/vecka
Hälsovårdare till Oravais mödrarådgivning, 16 h/vecka
Hälsovårdarvikarie till barnrådgivningen i Korsholm,
för tiden 1.3–19.8.2019
Sjukskötare till Oravais närsjukhus, 100 %
Sjukskötarvikarie till Oravais närsjukhus för tiden
1.1–31.12.2019

Kontaktinformation

Se även www.korsholm.fi > lediga jobb.

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi
Ansök nu