Service- och underhållsperson, Maskinoperatörer, linjeförare och packpersonal, Försäljare och Ekonom


Beskrivning

Till vår service- och underhållsavdelning söker vi nu för
tillsvidareanställning en
Service- och underhållsperson
Till våra packlinjer söker vi för både tillsvidareanställning
och för tidsbundna avtal
Maskinoperatörer, linjeförare och
packpersonal
--> Vi erbjuder även Sommarjobb för studerande till olika
arbetsuppgifter på packeriet.
Vi rekryterar också 2 sommarvikarier till att jobba på vårt
kontor under sommaren som
Försäljare och Ekonomiassistent

 

Kontaktinformation

--> Mera info om de enskilda tjänsterna och ansöknings-
anvisningar finner du på vår webbsida narpesgronsaker.fi

Om Närpes Grönsaker

Närpes Grönsaker är en traditionsrik, av 46 växthusodlare ägd förmedlare och producent av inhemska växthusgrönsaker. Vi är landets ledande leverantör av inhemska tomater och i vårt sortiment ingår även specialtomater, gurka och paprika. Våra medlemmars växthus hör till landets absolut bästa, vilket också syns i att hela 90 % av våra grönsaker odlas med förnybar inhemsk värme-energi. Andelslaget grundades 1957.

Adress

Närpes Grönsaker

Kristinestadsvägen 375, 64200 Närpes

http://www.narpesgronsaker.fi/