Brandmästare


Kontaktinformation

Mera information vaasa.fi/sv/rekrytering

Om Österbottens räddningsverk

Finland har delats upp i 22 olika områden inom räddningsväsendet.
Österbottens räddningsverk ansvarar för anordning av räddningsverksamhet i Österbotten i 12 kommuner.

 

Säkerhet för alla är vår viktigaste målsättning.

Adress

Österbottens räddningsverk
http://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/WebRoot/366398/FrontpageNew.aspx?id=366400
Ansök nu