Förman till larmcentralen


Beskrivning

Som förman arbetar du inom ledningen av det operativa arbetet vid larmcentralen i Karleby. Du ansvarar för larmcentralens personalärenden samt planeringen av arbetsscheman. Du arrangerar utbildningar och utvecklar aktivt larmcentralens verksamhet samt fungerar som stöd för försäljningen.

 

Vi söker även efter en jourhavande till larmcentralen som kan kallas in vid behov.

Kvalifikationer

Du ska ha ett giltigt väktarkort. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter. Du kan kommunicera på finska och ev på svenska och engelska.

Ansökan skickas till

www.wasatalent.fi/vacancy

Kontaktinformation

Läs mer på www.wasatalent.fi/vacancy

Wasa Talent, Päivi Ekholm 040 524 5554, paivi.ekholm@wasatalent.fi

Om Viria

Viria-koncernen består av moderbolaget Anvia Abp och dotterbolagen Anvia Securi Ab, Viria Link Ab, Hibox Systems Ab och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största på sin marknad. Moderbolagets betydande investerings- och fastighetstillgångar är ett stöd vid utvecklande av affärsverksamhet och ökande av ägarvärdet.

Viria har sina rötter i telekombranschen och bolaget verkade tidigare under namnet Anvia. I och med ett företagsarrangemang sommaren 2016 såldes Anvias affärsverksamhet telecom och vissa delar av tv- och it-affärsverksamheten till Elisa. Anvia-koncernen som därmed genomgått en stor omvälvning började bygga upp en ny helhet kring säkerhets- och nätteknologi, tv-tjänster och lösningar för informationsanalys. Så uppstod Viria.

Adress

Viria

Anvia Abp
Tfn (06) 411 4111

Postadress: PB 59, 65101 Vasa
Besöksadresser: 
Yrittäjäntie 13, 60100 Seinäjoki
Cirkelvägen 6, 65100 Vasa
Torggatan 36, 67100 Karleby

Faktureringsadress:
PB 5470, 70701 KUOPIO

Nätfakturaadress:
003707476829, förmedlare Enfo Zender Oy,
förmedlarkod  003714377140
FO-nummer:0747682-9

https://www.viria.fi/sv/framsida/