Personal till primärvården


Beskrivning

1. Sjukskötare till hemsjukvården i Korsholm, 75 % arbetstid
2. Sjukskötare till hemsjukvården i Korsholm, 50 % arbetstid
3. Sjukskötarvikarie till läkarmottagningen/
akutmottagningen fram till 31.8.2019
4. Sjukskötarvikarie till sjukvårdsrådgivningen
i Korsholm 1.1.-31.12.2019
5. Talterapeut till Korsholms hälsovårdscentral
6. Läkarsekreterare till Korsholms hälsovårdscentral
7. Sjukskötare för diabetesvården till
Oravais-Vörå-Maxmo-området
8. Sjukskötare till sjukvårdsrådgivningen
till Oravais hälsovårdscentral
9. Sjukskötarvikarie på deltid till läkarmottagningen,
Oravais hälsovårdscentral 1.4-30.9.2019
10. Tandläkare till Vörå munhälsovård
11. Sjukskötare till Korsholms hemsjukhus, skifesarbete
12. Sjukskötarvikarie till Korsholms
akutvårdsavdelning 1.1-31.12.2019
13. Sjukskötarvikarie till Korsholms
akutvårdsavdelning 1.1-31.12.2019

Kontaktinformation

Tilläggsinformation: www.korsholm.f/naringsliv-och-arbete/arbete och Kuntarekry

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi