Rektor


Beskrivning

Som rektor för Kotka Svenska Samskola förväntas du leda det pedagogiska och det administrativa arbetet samt se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du arbetar tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och är lyhörd för idéer och förslag. Du arbetar aktivt i ett delat ledarskap och utvecklar visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna samt leder det systematiska kvalitetsarbetet och ansvarar för att verksamheten kontinuerligt följs upp och
utvärderas. Som rektor för Kotka Svenska Samskola har du ett helhetsansvar för den svenskspråkiga utbildningen i regionen och är rapporteringsskyldig till Garantiföreningen för Samskolan.

Ansökan skickas till

Ansökningarna skickas till rektor@kotkasamskola.com eller Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f., Keisarinmajantie 9, 48230 Kotka

Kontaktinformation

Mera information på skolans hemsida www.kotkasamskola.com.

Om du vill veta mera om tjänsten ta kontakt med Garantiföreningens ordförande Johan Bardy 0400 486060, rektor Anders Nordström 0440 555 290 eller vikarierande verksamhetsledare Jaana Stenberg-Pousi 05 2190 820.

Om Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Samskola, med fortgående anor från 1885, är en privat enhetsskola med åk 1–9 i grundskolan och gymnasiet. Vi ansvarar för den svenskspråkiga under visningen i Kotka och Kymmenedalen. I år är vi totalt 130 elever och studerande och vi är 23 anställda varav 15 hel-tidsanställda lärare.

Adress

Kotka Svenska Samskola